April 02, 2005

I T ' S R A I N I N G (B O M B S)

H E T R E G E N T (B O M M E N)
Het regent vandaag, waarschijnlijk de laaste regen voordat de zomer begint. Zodra de zomer begint krijgen we geen regen meer voor oktober.

Weer een bom vannocht, de vierde al in twee weken. Dit keer in Broummana, een randstadje in de bergen. Randdorpje eigenlijk. Er wonen enkel christenen, net zoals de plaatsen waar de andere drie zijn afgegaan. Het feit dat het s’-nachts gebeurd, en op plaatsten waar niet zo heel veel mensen wonen – voornamelijk winkelcentra - geeft aan dat ze (wie ‘ze’ dan ook mogen zijn, alhoewel iedereen hier van mening is dat het hun eigen mensen zijn, in opdracht van de Syiers) het niet al te ernstig willen maken. Enkel de christenen bang maken, en ze laten zien dat als de Syriers weggaan, niemand ze meer kan beschermen.
Daar tuint niemand meer in. Maar een logisch gevolg is natuurlijk dat als niemand in deze explosies trapt, de volgende stap grotere explosies is. Meer TNT, op klaarlicht daglicht, en op plekken waar wel een heleboel mensen bijeen komen. En dan komt ook West-Beiroet aan de beurt.
Het zal er toch van komen, en iedereen is zich dat bewust; dat het erger wordt voordat er verbetering in de situatie komt. 31 mei moeten de parlementsverkiezingen plaatsvinden. Tot die tijd zal het nog doorgaan.

Sommige mensen gaan nergens meer naar toe, bang dat ze net daar zullen zijn waar er iets ontploft. Ik trek me er weinig van aan. Ik heb ook nooit iets gewonnen met die lotto kaartjes die je hier op straat kunt kopen. ‘Kahmsin miljon, khamsin miljon’ roepen de oude mannetjes (50 miljoen, ongeveer $33,000).

I T ‘ S R A I N I N G (B O M B S)
It’s raining today, probably the last rains before the summer. Once summer starts, no more rain until at least October.

Another bomb last night, the fourth one in two weeks. This time in Broummana, a town outside Beirut, up on the flanks of the mountains. All Christian, just like the other places where they planted bombs, at night and in non-residential areas (or at least light-residential), shopping centers and the likes. It seems they (whoever ‘they’ may be although the general belief here is that their own security people are doing this on orders of the Syrians) try to limit the casualties. Just to frighten the Christians, and to show them that once the Syrians are gone, there’s no one left to protect them. Nobody buys that. But the consequence is that if nobody goes for this theory, the next step is bigger bombs, in broad daylight, in areas where there are a lot of people. And West-Beirut will be next.
Everyone is aware of that; it’s going to get a lot worse before it is going to get better. It will go on till at least the parliamentary elections, which are to take place on May the 31st.

Some people are staying at home, out of fear that they may end up being in the wrong place at the wrong time. I don’t worry about it too much. I never won anything in the lottery either that the little old men sell out here on the streets. ‘Khamsin miljon, khamsin miljon’ they call out. (50 million is about $33,000).

No comments: